Vakanties

Het vakantierooster en de vrije dagen bij de BOE (Basisschool Oostelijke Eilanden) in 2022-2023.

Vakanties en lesvrije dagen

Wilt u weten wanneer de vakanties en de lesvrije dagen zijn, dan klikt u op de volgende link: Vakantie-en-lesvrije-dagen-2023-2024

Verlof aanvragen

In een aantal gevallen kunt u voor uw kind verlof aanvragen. Verlof moet altijd ruim van tevoren schriftelijk en met bewijsstukken bij de directie worden aangevraagd.

Bij de administratie kunt u het speciale aanvraagformulier “Verlof wegens gewichtige omstandigheden” invullen.

In de week voor en na de zomervakantie is extra verlof niet toegestaan.