Nieuwe ouders

Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Toelatingsbeleid

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.

Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.
Klik hier voor meer informatie >

Hoofdgebouw

BOE Basisschool Oostelijke Eilanden Amsterdam

Informatieochtenden

Op De BOE vinden er gedurende het schooljaar meerdere informatieochtenden plaats. Deze ochtenden zijn bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind.

Vanwege de drukte verzoeken wij u vriendelijk om zonder kind langs te komen. Op het moment dat een kind geplaatst is en bijna 4 wordt, wordt er door de leerkracht uitgebreid aandacht besteed aan de kennismaking.

Data schooljaar 2019-20

Het tijdstip van de informatieochtend is van 9:00 – 10:00 uur. De informatieochtenden zijn op de volgende data:

  • 10 september 2019
  • 19 november 2019
  • 18 januari 2020
  • 3 maart 2020
  • 26 mei 2020
  • 23 juni 2020

De directeur en de onderbouwcoördinator vertellen over de school en daarna krijgt u een rondleiding. Tussendoor is er altijd ruimte voor vragen.

Aanmelden

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.