Schoolinfo

Hieronder vindt u praktische informatie over de BOE (Basisschool Oostelijke Eilanden).

Wilt u informatie over de Tussenschoolse Opvang, klik dan hier: TSO beleidsplan

Wilt u informatie over de Ouder Kind Adviseur, klik dan hier: OKA

Wilt u informatie over de Naschoolse Activiteiten, klik dan hier: NSA Oostelijke Binnenstad

Wilt u informatie over de BuitenSchoolse Opvang, klik dan hier: BuitenSchoolseOpvang

Wilt u informatie over de Medezeggenschapsraad, klik dan hier: MR

Wilt u informatie over de Interne Contactpersonen, klik dan hier: Interne Contactpersonen

Wilt u informatie over de Ouderbijdrage, klik dan hier: Ouderbijdrage 2020/2021

Op tijd komen en halen

Het hoofdgebouw (groepen 1 t/m 6) gaat om 8:15 open en om 8:30 beginnen de lessen. De dependance (groepen 7 en 8) gaat om 8:25 open en de les begint om 8:40.
Onderaan de webpage zijn de overige schooltijden vermeld.

Het is belangrijk dat de leerlingen op tijd komen, zodat de les niet onnodig wordt verstoord. Wanneer een leerling 6 keer te laat is gekomen dan wordt daar melding van gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

De leerlingen van zowel het hoofdgebouw als de dependance hebben pauze van 11.45 tot 12.45.

Om 14.45 uur gaat het hoofdgebouw uit. De dependance gaat om 14.55 uit. Het is voor de leerlingen prettig als u ze op tijd ophaalt.

Molen ‘De Gooyer’

BOE Basisschool Oostelijke Eilanden Amsterdam

Ingrid de Haan

Bestuur, leiding en contact

Contact met de BOE:
Telefoonnr: 020- 6391045
info@boe-amsterdam.nl
Directeur: Ingrid de Haan

Basisschool Oostelijke Eilanden valt onder het Bestuur van:
Openbaar Onderwijs aan de Amstel, OOadA.
Adres: Ruysdaelkade 215-1 hg, 1072 AW Amsterdam.
College van Bestuur: Herbert de Bruijne en Marilene Streefland.