Schoolinfo

Praktische informatie over de BOE (Basisschool Oostelijke Eilanden).

Op tijd komen en halen

Het hoofdgebouw (groepen 1 t/m 6) gaat om 8:15 open en om 8:30 beginnen de lessen. De dependance (groepen 7 en 8) gaat om 8:25 open en de les begint om 8:40.
Onderaan de webpage zijn de overige schooltijden vermeld.

Het is belangrijk dat de leerlingen op tijd komen, zodat de les niet onnodig wordt verstoord. Wanneer een leerling 6 keer te laat is gekomen dan wordt daar melding van gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

De leerlingen van zowel het hoofdgebouw als de dependance hebben pauze van 11.45 tot 12.45.

Om 14.45 uur gaat het hoofdgebouw uit. De dependance gaat om 14.55 uit. Het is voor de leerlingen prettig als u ze op tijd ophaalt.

Molen ‘De Gooyer’

BOE Basisschool Oostelijke Eilanden Amsterdam

Tamar Süss

BOE Basisschool Oostelijke Eilanden Amsterdam

Bestuur, leiding en contact

Contact met de BOE:
Telefoonnr: 020- 5776040
info@boe-amsterdam.nl
Directeur: Tamar Süss
Adjunct directeur: Ingrid de Haan

Basisschool Oostelijke Eilanden valt onder het Bestuur van:
Openbaar Onderwijs aan de Amstel, OOadA.
Adres: Ruysdaelkade 215-1 hg, 1072 AW Amsterdam.
College van Bestuur: Herbert de Bruijne en Marilene Streefland.