Onderwijs

Op de BOE kiezen wij bewust voor het werken vanuit het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

Wat is OGO?

Wij willen onze leerlingen een veilige omgeving bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot jonge mensen met zelfvertrouwen, initiatief, een nieuwsgierige houding en optimisme.

OGO is de afkorting van Ontwikkelings Gericht Onderwijs en legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Zingeving en de brede persoonsontwikkeling zijn belangrijke uitgangspunten. Bij OGO is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling.

Thema’s

BOE Basisschool Oostelijke Eilanden Amsterdam

Intern begeleider

Thema’s

In alle groepen wordt rond thema’s gewerkt. Vanuit deze thema’s worden activiteiten aangeboden, zoals lees- en schrijfactiviteiten, reken- en wiskundeactiviteiten, spelactiviteiten, kringactiviteiten, en bouw- en constructieve activiteiten. De vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, wereldoriëntatie en biologie worden geïntegreerd in de thema’s.

Dit vinden wij belangrijk

  1. Betekenisvol: binnen de thema’s zijn onze activiteiten zinvol, hebben inhoud en betekenis voor de leerlingen
  2. Brede ontwikkeling: de leerlingen zijn onderzoekend en nieuwsgierig, allerlei vakgebieden worden behandeld
  3. Betrokkenheid: de leerling kiest zelf een onderwerp dat vanuit verschillende kanten wordt benaderd, onderzocht en verwerkt
  4. Bemiddelende leerkracht: de leerkracht doet voorstellen om het gekozen onderwerp verder uit te diepen, zodat dit aansluit bij de interesse van het kind