Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ‚Äč
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

Het pedagogisch klimaat op de BOE
We willen een school zijn waar alle kinderen zich veilig voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We willen eenduidigheid in afspraken, regels en rituelen. Deze afspraken zijn bekend bij leerkrachten, kinderen en ouders.

De cirkel van het pedagogisch klimaat
In het OGO-onderwijs gaan we uit van 3 basiskenmerken:
emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn.
Deze vormen, ongeacht de leeftijd, de voorwaarden om je optimaal te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. Deze basiskenmerken zullen de hele basisschoolperiode tevens doelen zijn.

Vanuit de 3 basiskenmerken heeft het team de cirkel van het pedagogisch klimaat ontworpen.

Deze cirkel kan ook van binnen naar buiten gelezen worden:

- de doelen in de kern of binnenste cirkel staan voor veiligheid

- de doelen in de tweede cirkel staan voor respect

- de doelen in de buitenste cirkel staan voor verantwoordelijkheid

Deze drie pijlers samen vormen het fundament van het pedagogisch klimaat op de BOE.

 

Opmerking: In de schoolgids wordt op de bladzijden 5-10 verteld hoe dit gestalte krijgt in de praktijk (http://www.boe-amsterdam.nl/organisatie/schoolgids%20BOE%20Amsterdam).

 

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare