Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ‚Äč
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

                                              

Ons portfolio

Ons portfolio is in ontwikkeling. Het portfolio wordt in november en mei van het schooljaar uitgereikt. Dit jaar maken de thema’s en de methodetoetsen deel uit van het portfolio. Naar aanleiding van dit portfolio zijn er oudergesprekken, deze zijn verplicht.

De Cito-toetsen maken geen deel meer uit van het portfolio die worden in februari en juni naar u toegestuurd.

We hebben ook een leerling-ouderblad aan het portfolio toegevoegd, dat ouder en kind uitnodigt samen terug te kijken op de afgelopen periode en dit op te schrijven.

Themawerk en terugblik 

In het portfolio vindt u werk dat uw kind gedurende het thema gemaakt heeft. Aan het eind van het thema wordt een terugblikformulier ingevuld, hierop staan de doelen van het thema en wat uw kind geleerd heeft. Ook de bevindingen van de leerkracht staan hierop.

Het rode tekstschrift

Standaard zit het rode tekstschrift in het portfolio, dat de neerslag is van ‘taalrondes’. ‘Taalrondes’ worden in ons onderwijs gebruikt als een methodiek om kinderen betekenisvolle teksten te leren schrijven, waarbij het uitgangspunt meestal de eigen ervaring is. Daarnaast werken jonge kinderen met diverse soorten lijstjes en vervolgens met gedichten en informatieve teksten. Met dit werk willen we laten zien waar zij en wij trots op zijn. Gedurende de hele basisschooltijd geven we op deze manier een mooi beeld van een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de kinderen, zowel op teken- als schrijfgebied. Pedagogisch klimaat en aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling We willen een school zijn waar alle kinderen zich veilig voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen in brede zin. We willen eenduidigheid in afspraken, regels en rituelen. Een voortdurende aandacht voor het pedagogisch klimaat op school en in de klas leidt tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Daarnaast volgen wij de sociaal- emotionele ontwikkeling door ‘Zien!’. In het digitale rapport worden bevindingen volgens ‘Zien!’ onder het kopje ‘Sociale Ontwikkeling’ weergeven. Deze bevindingen vloeien voort uit twee afnamemomenten in het schooljaar. Om het beeld compleet te maken is het onderwerp ‘Werkhouding’ toegevoegd. Als afsluiting van het rapport schrijft de leerkracht in het kort een persoonlijke opmerking.

Resultaten van de methodetoetsen

In het portfolio is de weergave van de methodetoetsen in de vorm van het digitaal rapport. De resultaten van de methodetoetsen worden in het digitale schooladministratiesysteem (Parnassys) ingevoerd. De uitdraai van het rapport is een standaard lay-out van Parnassys. In het rapport wordt een 4-puntsschaal gehanteerd: g (goed) – v (voldoende) – m (matig) en o (onvoldoende).

We zitten dit jaar in een overgangs situatie, daardoor is bij de meeste leerlingen in dit rapport technisch lezen hetzelfde als in juni van het vorig schooljaar.

Waardevolle map

Wij als team stellen de mappen zo zorgvuldig mogelijk samen, waarmee we streven naar een waardevolle map. Het is de bedoeling dat het portfolio, dat ondertekend is door de ouders, meegenomen wordt naar het oudergesprek. Daarna wordt het portfolio op school bewaard. Aan het eind van de schoolloopbaan gaat de map definitief mee naar huis. Mocht een map tussentijds kwijtraken, dan zijn we helaas genoodzaakt om de map met 15 euro in rekening te brengen. Voor het bijbehorende tasje geldt 10 euro. We rekenen er echter op dat het zover niet komt, daarvoor is de map te waardevol voor iedereen.

Wij hopen met dit portfolio een goed beeld van uw kind te geven.

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare