Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ‚Äč
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

Toelichting op de vaardigheidsgrafieken van de Cito toetsuitslagen per leerling

Grafiek
De grafiek geeft  de ontwikkeling van uw kind weer, gemeten met  CITO toetsen ( methode-onafhankelijke toetsen).

Periode
In de groepen 3 t/m 8 wordt er ieder schooljaar 2 keer getoetst: eind januari en aan het einde van het schooljaar. Deze periodes worden weergegeven als periode II en periode III.
In groep 2 wordt twee keer een rekentoets afgenomen (periode II en periode III)

Toets
Voor de groepen 3 t/m 8: de soort toets die wordt afgenomen per basisvaardigheid, namelijk technisch lezen, rekenen, spelling, begrijpend lezen  (LOVS M3, E3, M4, enz).
Voor de groepen 1 en 2 bestaan aparte Cito-toetsen. Hier worden geen grafieken van afgedrukt.

Datum
Datum waarop de toets is afgenomen.

Score
Het aantal goede antwoorden

Vaardigheidsscore (Vaard.)
De vaardigheidsscore wordt weergegeven op de verticale as in de grafiek. Iedere toets heeft zijn eigen vaardigheidsscores.
In de grafiek wordt de vaardigheidsscore van uw kind weergegeven door de punten op de zwarte lijn. Deze lijn geeft een beeld van de ontwikkeling van uw kind.

Niveau (Niv.)
Het niveau geeft aan wat de score is van de leerling te opzichte van het landelijke gemiddelde.

Niveauwaarde (Nw.)

De niveauwaarde is een verfijning van het niveau van uw kind.
E : 0 – 1,0
D: 1,1 – 1,9
C: 2,0 – 2,9

B: 3,0 – 3,9
A: 4,0 – 5,0

 

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare