Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ‚Äč
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

Vroeg- en voorschoolse educatie (vve)

Educatieve programma's kunnen al in de peuterspeelzaal beginnen
Voor-  en vroegschoolse educatie houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. Het programma begint in de peuterspeelzaal en loopt door in de eerste twee groepen van de basisschool. Zo wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd en de kans op een goede schoolloopbaan vergroot. Daarnaast zijn er tal van programma’s die zich richten op de gezinnen waarin de kinderen opgroeien.

De Kraai en 't Hofje
De BOE werkt samen met twee peuterspeelzalen, De Kraai en ’t Hofje.
De peuterspeelzalen werken met het voorschoolprogramma Puk en Ko, de BOE met het programma Startblokken, een ontwikkelingsgerichte voorschoolmethode. De kinderen die aan het VVE programma hebben deelgenomen, krijgen op de basisschool extra ondersteuning op een aantal ontwikkelingsgebieden, zoals taalontwikkeling, spel- en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Zie op de website van IJsterk www.welzijn.ijsterk.nl over
De Kraai
Krayenhoffstraat 32
1018 RL Amsterdam 
tel. 020-3446135
email psz.dekraai@ijsterk.nl.

Voorschool 't Hofje
Krayenhoffstraat 32
1018 RL Amsterdam.

De vve-coördinator van de BOE is Leontine van Weerdenburg (leontine.vanweerdenburg@boe-amsterdam.nl).

 

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare