Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ‚Äč
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

Schoolleiding

De dagelijkse leiding van onze school is in handen van de kerngroep.

Kerngroep
De kerngroep bestaat uit vier mensen: de directeur en de drie bouwcoördinatoren.
Voor alle betrokkenen is een taakomschrijving gemaakt.
De intern begeleiders overleggen regelmatig met de kerngroep over de zorgbreedte van de school.

Directeur
De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gehele school en geeft leiding aan de kerngroep. Hij is eindverantwoordelijk voor het proces van onderwijskundige, organisatorische en financiële beleidsvorming en het personeelsbeleid. Verder draagt hij zorg voor een adequate interne en externe communicatie.

Voor dringende kwesties kunt u de directeur natuurlijk direct aanspreken. De kamer van de directie bevindt zich op de eerste etage, in de vleugel van de groepen 3.
De leden van de kerngroep zijn gemakkelijk te bereiken via email en/of telefonisch om een afspraak te maken.

 
Schoolleiding
Directeur: Tamar Süss 
Onderbouwcoördinator Daniëlle Michels
Middenbouwcoördinator Ineke Terpstra
Bovenbouwcoördinator Ingrid de Haan
Ib-ers: Katrien van der Pol, Pia van Til.

Bij afwezigheid van Tamar Süss is Ineke Terpstra waarnemend directeur.

Tel. 020 6391045
email: directie@boe-amsterdam.nl

Emailadressen van de leden: de voorletterachternaam(met tussenvoegselsaanelkaar)@boe-amsterdam.nl, bijvoorbeeld pvtil@boe-amsterdam.nl.

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare