Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ​
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

Ouderkamer

Iedereen is welkom in de ouderkamer.

De ouderkamer
De ouderkamer is een plek voor ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, school en kind.
Door middel van educatieve, opvoedkundige en ontspanningsactiviteiten wordt binnen de ouderkamer de betrokkenheid van de ouders gestimuleerd. Voor kinderen werkt dit namelijk positief en komt ten goede voor de sociale ontwikkeling en hun leerprestaties.

De oudercontactmedewerker (OCM-er) is het aanspreekpunt binnen de ouderkamer.
De OCM-er is de schakel tussen ouders, vroeg-  en voorschool.
Hij/zij is de aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor ouders en legt verbindingen met leerkrachten, leidsters en verschillende instellingen in de buurt en organiseert  allerlei activiteiten binnen de ouderkamer. Alle ouders zijn welkom in de ouderkamer.

Programma in de ouderkamer

Vanaf heden worden er weer elke woensdag koffieochtenden verzorgd door de OCM-er in de ouderkamer van 8.30 - 9.30 uur.

Waar is de ouderkamer?
De ouderkamer is een aparte ruimte in school en ligt naast de kamer van de secretaresse bij de ingang van de school (als je binnenkomt meteen rechts af.)
Informatie over de verschillende activiteiten kunt u bij de OCM-er krijgen.
Binnen de BOE en de voorscholen van de Kraai is Yasmine Merouani de oudercontactmedewerker.
Yasmine is woensdag van 8.30 - 12.30 uur aanwezig. ​Haar mailadres is Ymerouani
@dynamo-amsterdam.nl.

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare