Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ‚Äč
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

Interne begeleiding (IB)

Coördinatie van de zorg voor leerlingen door de intern begeleiders (IB)
De interne begeleiders (IB-ers) coördineren de zorg voor de leerlingen in nauw overleg met de leerkrachten en bieden ondersteuning aan leerkrachten en kinderen. Als een kind bijvoorbeeld achterblijft of vooruit loopt in zijn ontwikkeling kan een aangepast programma samengesteld worden. 
Soms is een nader onderzoek naar de oorzaak van problemen gewenst. Er kan dan besloten worden om een externe deskundige in te schakelen.
De ouders worden hierover geïnformeerd en zoveel mogelijk betrokken bij de stappen in de zorg voor hun kind.

Overleg met externe deskundigen
De Ischoolbegerleidingsdienst (ABC) zijn, het Bureau Jeugdzorg enz.

Vaste overlegmomenten
De directie heeft een vast overlegmoment met de IB-ers en wordt zo op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de groepen.
Een aantal keren per jaar organiseert de IB-er een groepsbespreking met de desbetreffende groepsleerkracht. Dat is ook het geval bij de kindbespreking met de leerkrachten per bouw. In deze bespreking kan de leerkracht een 'zorgleerling' inbrengen. Dit zijn leerlingen waarbij de leerkracht behoefte heeft aan adviezen en feedback. Voordat een leerling besproken wordt, zijn de ouders daarvan op de hoogte zijn gesteld.
Er is hierbij altijd sprake van verslaglegging.

Eerste aanspreekpunt leerkracht, IB-er coördineert
Voor de ouders blijft de leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt.
Als er zorgen zijn om een kind kan de intern begeleider betrokken worden bij de gesprekken met de ouders. De intern begeleider heeft de coördinatie van alle interne hulp aan kinderen en is contactpersoon voor alle externe hulpverleningsinstanties.

Intern begeleiders van de BOE: Katrien van der Pol en Pia van Til.

 

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare