Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ‚Äč
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

Bewegingsonderwijs

De motorische ontwikkeling is een onlosmakelijk onderdeel van de totale ontwikkeling van een opgroeiend kind. De BOE vindt het belangrijk dat de gymlessen in handen zijn van een vakleerkracht.

Groepen 3 t/m 8
Alle groepen 3 t/m 8 op de BOE krijgen 2x/week gymnastiek in lessen van 45 minuten.
De gymlessen worden gegeven in de sporthal Oostenburg, Oostenburgergracht 151 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De vakleerkracht bewegingsonderwijs is Norman Megens (nmegens@boe-amsterdam.nl).

Groepen 1 en 2
De groepen 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs van Annelies Fennis (leerkracht onderbouw) (afennis@boe-amsterdam.nl) . Zij gymmen in hun ondergoed. Gymschoentjes met een niet gladde zool, liefst zonder veters, mogen gedragen worden.

Gymrooster: zie gymrooster

Breed aanbod
De kinderen krijgen zo veel mogelijk verschillende onderdelen aangeboden tijdens de lessen. Dit kan variëren van  vormen zoals koprol, handstand, tikkertje, trefbal, touwzwaaien en spelletjes tot  vormen zoals salto’s, basketbal, dansen, verspringen, stoeien, lijnbal en slagbal enz. De gymleerkracht zal alle domeinen van bewegen (atletiek, bewegen & muziek, zelfverdediging, turnen en spel) aan bod laten komen.

Als eerste gym
Als uw kind als eerste gym heeft zorg dan dat ze ruim optijd in de sporthal zijn (08:15) 8:30 begint de les!
Aangezien er altijd kleding van minstens 2 verschillende groepen in de kleedkamer ligt, is het verstandig om iedere groep één kant van de kleedkamer te laten gebruiken.

Sieraden
Kinderen mogen geen sieraden of horloges om tijdens de gymles. Deze kunnen zij het beste thuis laten. Kleine oorbelletjes mogen wel inblijven. Zou u de sieraden en horloges thuis willen laten op de dag dat ze gym hebben? Het sieradenbakje in de sporthal werkt vaak niet, de kinderen vergeten het mee te nemen.

Lange haren
De kinderen met lang haar graag stimuleren om het in een staart te doen tijdens de gymles. Het losse, lange haar is buitengewoon onhandig en soms zelfs gevaarlijk tijdens een tikspel, een balspel, trampoline springen, een handstand, een koprol enz.

Gymkleren
Kinderen moeten in de gymles goede gymkleren aan hebben. Dat wil zeggen een gymshirt, korte of lange gymbroek en sokken en schoenen. Hierdoor kunnen de kinderen zich vrijer bewegen tijdens de les. Want als een shirtje of broek te klein of krap is, kan je niet lekker bewegen. Schoenen verkleinen trouwens ook het risico op blessures aan enkels en knieën en het rent veel fijner!
Geef uw kind altijd gymkleren mee, ook al heeft het ergens pijn. De ervaring leert dat er altijd wel een onderdeel is wat ze toch mee kunnen doen.


Advies gymleerkracht
Zorg voor goede gymschoenen en gym kleren voor uw kind. Zet zoveel mogelijk de naam van uw kind op de schoenen, t-shirt en op de gymtas. Er blijven geregeld spullen achter en dan weet de leekracht aan wie zij het terug kan geven wanneer een kind een keer wat vergeet.

Criteria rapportage bewegingsonderwijs

In januari 2013 is bij het tussenverslag het Portfolio met ondermeer het digitale rapport geïntroduceerd. In het rapport zijn sindsdien ook de onderdelen van het bewegingsonderwijs opgenomen.
De rapportage van het vakgebied bewegingsonderwijs bestaat uit de volgende onderdelen.

De beoordeling van het onderdeel sportiviteit en spel gaat als volgt: Er wordt gekeken naar de rol van het kind binnen een bewegingssituatie, of de leerling zich aan de afgesproken regels houdt, hoe de leerling reageert bij winst of verlies, en of de leerling bijdraagt aan een veilige omgeving en een fijne sfeer in de groep of groepje.

Bij het onderdeel energie en enthousiasme wordt gekeken naar deelname aan bewegingsituaties. Naast eigen inzet ook het motiveren en coachen van medeleerlingen.

Binnen het kader van samenwerken o.a. naar het helpen inrichten van een veilig bewegingsarrangement of het hulpverlenen bij bewegingsactiviteiten. U kunt ook denken aan het verdelen en wisselen van taken binnen een groep. Bij bovengenoemde onderdelen noteer ik steekproefsgewijs met behulp van streepjes het gedrag van de leerling.

Het onderdeel motoriek wordt onderverdeeld in zes leerlijnen. De leerlijnen bestaan uit balanceren, springen, doelspelen, tikspelen, stoeispelen en over de kop gaan. Elk onderdeel wordt aan het einde van een lessenreeks getoetst. Hierbij wordt met streepjes genoteerd wat het niveau van de uitvoering is. Hierdoor heb ik zicht op de ontwikkeling en kan een optimale bewegingsontwikkeling van elk individueel kind gerealiseerd worden.

Gradatieniveaus

Niveau 1: Zorgniveau (onvoldoende), niveau dat voor extra zorg in aanmerking komt. Als algemeen criterium kan worden aangehouden dat het de leerling meestal niet lukt om de opdracht uit te voeren.

Niveau 2: Matig = (minimum)niveau. Het lukt de leerling regelmatig de opdracht uit te voeren.

Niveau 3: Voldoende = (gemiddeld) niveau. Het lukt de leerling niet alleen de opdracht regelmatig te behalen, maar ook om de opdracht stabiel, met een zekere doelmatigheid en overzicht uit te voeren.

Niveau 4: Goed = (hoog) niveau. De leerling voert de opdracht op zo’n niveau uit dat er nieuwe uitdagingen in zicht komen. Dat kan door middel van een nog betere uitvoering of een nieuw alternatief in de uitvoering te zoeken.

Het op deze manier in kaart brengen van de ontwikkeling van het kind in het bewegingsonderwijs is voor de BOE nieuw, maar ook een uitdaging een goede bewegingsontwikkeling te waarborgen.

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare