Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ‚Äč
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

Brood en Spelen

Brood & Spelen verzorgt op onze school de buitenschoolse opvang (BSO).  Elke maand is er een nieuw programma gericht op de verschillende leeftijdscategorieën en activiteitengebieden. Hiermee biedt Brood & Spelen meer dan alleen opvang, door onze persoonlijke aanpak en de afwisselende activiteiten op het gebied van In- & Outdoor, Sport- & Spel, Kunst- & Cultuur en Kleuters. De pedagogisch medewerkers werken samen met andere professionals om een gevarieerd en uitdagend programma aan te bieden. Ze organiseren bijvoorbeeld beroepenweken met echte agenten en brandweermannen en activiteiten als theaterworkshops, judo clinics, streetdance, koken met kinderen, het verkennen van de natuur en nog heel veel meer avontuurlijks.

Meer informatie over openingstijdens en tarieven vindt u op de website van Brood & Spelen http://www.broodspelen.nl

Aanmelden
Om gebruik te kunnen maken van de buitenschoolse opvang, moet(en) uw kind(eren) ingeschreven zijn via het portaal van Brood & Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website http://www.broodspelen/aanmelden Ook wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via het portaal http://www.broodspelen.nl. Houdt u bij het opzeggen van de buitenschoolse opvang rekening met een opzegtermijn van 1 maand?

Facturatie van de BSO vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Diemen. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op het nummer 020 - 6621102 of via planning@broodspelen.nl.

De locatiecoördinator is de contactpersoon tussen kinderen, ouders, schoolteam, kantoor en clustermanager en voor alle dagelijkse praktische zaken bereikbaar. U kunt de locatiecoördinator bereiken via telefoonnummer 0613146917 en per e-mail via nils@broodspelen.nl.

Clustermanager Robin Zijlstra is leidinggevende voor deze locatie. Robin is te bereiken op nummer 0638822473 of via robin@broodspelen.nl.

Over Brood & Spelen Kinderopvang
Brood & Spelen verzorgt de kinderopvang op onze school. Brood & Spelen is een landelijke actieve organisatie met een eigentijdse kijk op kinderopvang. Zij verzorgen tussenschoolse-, buitenschoolse- en kinderdagopvang voor kinderen, vanaf hun geboorte tot ze naar de middelbare school gaan. Zij zijn betrokken bij het kind, de ouders, de school, verenigingen en de wijken om zich heen. Door een persoonlijke aanpak en afwisselende activiteiten op het gebied van In- en Outdoor, Sport en Spel, Kunst en Cultuur en het jonge kind biedt Brood & Spelen meer dan alleen opvang.

Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare