Contactinformatie

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE)


Hoofdgebouw:
Kraijenhoffstraat 10
1018 RK Amsterdam

Tel. 020 6391045
Dependance:
Kleine BOE

Kleine Wittenburgerstr. 100
1018 LZ Amsterdam

Tel. 020 2296707

Schooltijden

Hoofdgebouw iedere dag van 08.30-11.45 en 12.45-14.45 behalve woensdag 08.30-12.30

Kleine Boe iedere dag van 08.40-11.45 en 12.45-14.55 behalve woensdag 08.40-12.40


E-mail: info@boe-amsterdam.nl ‚Äč
School-Ouder-Communicatie: www.boe.schoudercom.nl

secretaresse: Karin Kroon

Blogs op boe.schoudercom

Op de hoogte worden gehouden van de groep van uw kind? Op www.boe.schoudercom.nl worden blogs (met foto's) van de groepen bijgehouden. Via uw mail krijgt u aan het eind van de week bericht wanneer een blog is gepubliceerd. U kunt ook hierop reageren.

Ziektemelding via boe.schoudercom

Vanaf nu is de ziekte- of afwezigheidsmelding van uw kind via boe.schoudercom. Op de boe.schoudercom-pagina linksboven het groene vakje met Menu aanklikken, op Afwezigheid melden klikken en de rest wijst zich vanzelf. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan graag al die dagen even melden. 

Communicatie met boe.schoudercom

Vrijwel alle ouders hebben nu een account op boe.schoudercom.nl, het nieuwe communicatie- platform van ouders en de BOE. Heeft u nog geen account, dan verzoeken wij u vriendelijk aan de leerkracht van uw kind opnieuw een uitnodigingsmail te vragen en uw account alsnog aan te maken. Zonder account, geen nieuws uit de klas. En dat zou jammer zijn!

Toelatingsbeleid aanmelding nieuwe leerlingen

Lees bij Aanmelden over het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam (sinds sept. '15) voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor basisscholen. Wanneer u met de BOE wil kennismaken, kunt u een e-mail sturen naar info@boe-amsterdam.nl.

Beeldende vorming te zien bij Groepen

Bij de tab Groepen kunt u de resultaten van de beeldende vormingslessen bewonderen.

Welkom bij de BOE Amsterdam

Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE) is een buurtschool die in het oostelijk deel van het centrum ligt, in de buurt van de Czaar Peterstraat. Wij hebben twee gebouwen. Er is een locatie aan de Kraijenhoffstraat 10 (groep 1 t/m 6) en een locatie aan de Kleine Witteburgerstraat 100 (tot de zomervakantie de groepen 7 en 8).

De BOE is een openbare basisschool met 500 leerlingen, verdeeld over 22 groepen.
De naam van de school komt voort uit de geschiedenis van de buurt, namelijk de Oostelijke Eilanden, ontstaan als stadsuitbreiding in de 17e eeuw. De Oostelijke Eilanden bestaan uit Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg. De Czaar Peterbuurt wordt er ook toe gerekend, hoewel dit geen eiland is en deze buurt pas in de 19e eeuw werd aangelegd. In de laatste paar decennia is de buurt voor een groot gedeelte vernieuwd en uitgebreid.


 

De BOE is in 1991 opgericht door ouders in de buurt als een buurtgerichte algemene bijzondere school voor ontwikkelingsgericht onderwijs, met een eigen bestuur dat voor een deel uit ouders bestond. 

Het hoofdgebouw van de school staat in de Kraijenhoffstraat tussen de woonhuizen. Aan de achterkant kijkt de school uit op de nieuwbouw van het Funen. Bij het ontwerp van het gebouw is het gebruik van natuurlijk materiaal een uitgangspunt geweest. 
Sinds maart 2017 is de Kleine BOE als dependance aan de Kleine Wittenburgerstraat in gebruik genomen. Deze ligt op zo'n 560 meter van het hoofdgebouw.

De BOE werkt volgens het concept van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).

De school valt sinds 2009 onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA)

In het schoolgebouw is ook BSO Kraijenhoffstraat van Partou Kinderopvang voor naschoolse opvang gehuisvest.
 

 

 De meeste foto's zijn gemaakt door Hanneke Verkleij.

Laatste nieuws Basisschool Oostelijke Eilanden
Copyright by Basisschool Oostelijke Eilanden, 2010, all rights reserved, powered by DudeSquare